פרויקטים

להנדסה עירונית ניסיון נרחב שנצבר בניהול וביצוע פרוייקטים בתחום ההתחדשות העירונית החל מבדיקת היתכנות, ניהול מכרז קבלנים, עריכת מפרטים טכניים וכתבי כמויות  ניהול הליכי ההתקשרות עם הקבלנים,  בקרה על תהליכי ביצוע, פיקוח על קבלנים  בדיקת חשבונות קבלנים וכו, ניהול תהליכי המסירה ושנת הבדק

חיזוק ותוספות בניה לפי תמ"א 38 בשיתוף הכלכלית ראשל"צ וחברת ליאם הנדסה

שיפוץ בניין וחניון תת קרקעי ותוספת מרפסות פלדה

פרויקט פינוי בינוי

תמ"א 38 חיזוק ותוספות

תמ"א 38 חיזוק ותוספות בשיתוף אורבן נדל"ן

תמ"א 38 פינוי בינוי

פינוי בינוי עם קבוצת לווינשטיין

פינוי בינוי

תמ"א 38 הריסה ובניה מחדש

תמ"א 38, הריסה ובניה

תמ"א 38, הריסה ובניה

תמ"א 38 הריסה ובניה

ניהול פרויקט האולפן השקוף

תמ"א 38, הריסה ובניה

תמ"א 38 חיזוק ותוספות

תמ"א 38 חיזוק ותוספות

תמ"א 38 חיזוק ותוספות

תמ"א 38 חיזוק ותוספות

תמ"א 38 חיזוק ותוספות

הרחבת מרפסות קיימות

תמ"א 38 חיזוק ותוספות

תמ"א 38 חיזוק ותוספות

תמ"א 38 חיזוק ותוספות

אורי לסר 8-10 תל אביב

בית צורי 11, תל אביב

בני ברית 12, בראשית 6 הוד השרון

אורי לסר 4-6, תל אביב

ברנשטיין 3 חולון